ICML 9

9º World Congress on Health Information and Libraries

Salvador, Bahia - Brazil, September, 20 to 23 - 2005

BVS4

4th Regional Coordination Meeting of the VHL

September, 19 to 20 - 2005

Anna Maria Prat

Asesora de Presidencia, Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - Conicyt  - Chile